הנשיא מר בשאר אל-אסד השתתף בדיאלוג המתקיים בפעיליות הוועידה הראשונה לקרן שיתוף הפעולה החברתי והפתוח תחת כותרת “תפעול תפקיד הצעירים בעבודת והפתוח”

14/5/2022