מבזקים

סוריה קוראת לאו”ם ולמועצת הביטחון להוציא גינוי ברור בהתקפות הישראליות נגד ריבונות סוריה

דמשק – סאנא

סוריה קראה למועצת הביטחון ולאו”ם לגנות בצורה ברורה ההתקפות הישראליות נגד ריבונות סוריה, ולנקוט בעמדה ברורה ללא כל מגמות של פוליטזציה המנוגדות לעמדה החוקית והמדינית הקבועה של האו”ם ומוסודתיו.

משרד החוץ והמהגרים קרא בשני מסרים למזכ”ל האו”ם וליו”ר מועצת הביטחון, שהמזכ”ל של האו”ם ומועצת הביטחון הבינ”ל יוציאו גינוי ברור ומוצהר נגד תוקפנות זו, בהתאם למנדט מועצת הביטחון בשמירת השלום והביטחון הבינ”ל, ובממוש החלטות האו”ם הרלוונטיות, כדי להביא לסיום הכיבוש הישראלי לשטחי סוריה הכבושים, ולקרוא לצד הישראלי התוקפני לכבד החלטות מועצת הביטחון הרלוונטיות, ולהתחייב בישום סעיפי הסכם הפרדת הכוחות שנחתם בג’נבה ב-31 למאי 1974, ולהפסיק ללא דחוי ומבלי כל תנאים, את האיומים על השלום והביטחון האזוריים והבינ”ל.