הנשיא אל-אסד וגברת אסמאא אל-אסד מבקרים במנזר גברת סדנאיה