יחידות של הצבא מנעו מכלי רכב אמריקניים להיכנס לעיר אל-חסכה