השגריר אלא: הסגר הטרור התוקפנות והכיבוש הפירו את זכויות האדם בסוריה

ג’נבה – סאנא

נציג סוריה הקבוע בלשכת האו”ם ובשאר הארגונים הבינ”ל שבג’נבה השגריר חוסאם א-דין אלא הדגיש היום במהלך ישיבה של זכויות האדם כי הסגר, הטרור, התוקפנות והכיבוש הטורקי, הישראלי והאמריקני כבר פגעו גסות בזכויות האדם בסוריה ובראשן הזכות של החיים, הבריאות, המזון והפיתוח.

הוא הבהיר כי סוריה וגם המשלחת שלה בראשותו של סגן שר החוץ והמהגרים ד”ר בשאר אל-ג’עפרי הגישה את הדו”ח הלאומי השלישי שלה והגיבה על כל השאלות וההמלצות של שאר המשלחות באופן אובייקטיבי, ובה בעת הביעה הוקרה למשלחות שהצטרפו לדיוני הדו”ח הלאומי הזה אשר לפיו הציעה המלצות בונות אשר שעלו בקנה אחד עם העקרונות והיעדים הרלוונטיים, ובה בעת הבהירה את התנאים והאתגרים הניצבים בדרך כל מאמץ מושקע כדי לבצע את ההמלצות שהועלו בסיבוב הקודם.

אלא ציין עוד לתוצאות הקטסטרופיות של ההליכים השרירותיים של המערב ואשר פגעו בסקטורי הכלכלה החיוניים והפירו קבוצה מורחבת של זכויות האדם בקרב בני העם הסורי, וכל זה במקביל לשוד ולהברחת המשאבים הטבעיים הסוריים כדי למנוע מהסורים ליהנות מאוצרות מולדתם, שלא לדבר על ההשתקפויות השליליות של הטרור והמעשים הזדוניים של הכובשים הטורקים, האמריקנים והישראלים.

השגריר אלא הדגיש כי סוריה מביעה צער רב נוכח נסיונותיהן של כמה משלחות להסיט את מסלול ישיבת דיוני הדו”ח הלאומי הסורי מדרכו ולנצל את התנאים הגרועים כדי להוליך שולל את דעת הכלל העולמית, דבר שגרם לסוריה לדחות מייד מספר מוגבל של המלצות מפוקפקות אשר עלו בניגוד עם העקרונות של מכניזם העיון הכללי בדו”ח המדובר והמיועד בסופו של דבר לשפר את מצב זכויות האדם לא רק בסוריה אלא בכל הארצות.