פרוטוקול של שיתוף פעולה כלכלי וחברתי בין סוריה לבלארוס

מינסק – סאנא

הרפובליקה הערבית הסורית ובלארוס חתמו בסיום פגישות המושב השמיני של הוועדה הממשלתית המשותפת הכלכלית-מסחרית-טכנית, על פרוטוקול לפתח את המסגרת החוקית של שיתוף הפעולה ועל מזכר הבנה להחליף מומחיות בתחום העבודה והסעד הציבורי.

ראוי לציין כי הפרוטוקול כלל עוד רעיונות לפתח את המסגרת החוקית בתחומי ההשקעות, הבנקאות, התחבורה, הבריאות, הלימודים, השיכון והנפט במקביל למזכר ההבנה הנ”ל שכלל עוד פעילות בידור מיוחדת לילדים הסורים המתגוררים בבלארוס.