סוריה מחדשת קריאתה להסרת הסנקציות המוטלות על וונצואלה

ז’נבה – סאנא

סוריה חדשה את קריאתה להסרת הסנקציות החד-צדדיות הבלתי מוסריות, המוטלות על העם בוונצואלה, תוך הפרת זכויותיו האינושיות, כולל בכך זכותו בחיים, בבריאות ובקידום.

בהודעה שמסר נציג סוריה הקבוע ליד לשכת האו”ם והארגונים הבינ”ל בז’נבה השגריר חוסאם אלדין אלא במהלף ישיבת מועצת זכויות האדם שעסקה בסקירת הדוח הלאומי של וונצואלה בקשר למצב זכויות האדם, הדגיש את הצורך להפסקת ההתערבות האמריקנית בענייני הפנים של וונצואלה, ולכיבוד ריבונותה ואחדותה הלאומית.