השגריר אלא: שיתוף הפעולה עם מיכנזם האו”ם לזכויות האדם צריך להיות מושתת על יסוד עיקרון הניטרליות ואי-פוליטיזציה

ז’נבה – סאנא

שגריר סוריה ליד לשכת האו”ם והארגונים הבינ”ל בז’נבה חוסם אלדין אלא הדגיש כי שיתוף הפעולה עם מיכנזם האו”ם לזכויות האדם צריך להיות מושתת על יסוד עיקרון הנטרליות ואי-הפוליטיזציה.

אלא אמר בהודעה שמסר היום בפני מועצת זכויות האדם כי סוריה היתה אחת המדינות האפקטיביות ביסודה של מועצת זכויות האדם, כדי לבלום פוליטיזציה שאלות שמירת וחיזוק זכויות האדם, והסטנדרטים הכפולים, ולעלות לרמת הסכמה בטפול שאלות אלו, והוסיף כי משלחת סוריה דאגה לקידום עצמאות שאלות זכויות האדם לגבי אג’נדות הלחצים והסחטנות המדיניים, וכי מאמצים אלו הביאו בשיתוף פעולה עם קבוצה גדולה של ארצות חברות במועצה זו, להגנה על עמדה זו.

אלא הוסיף כי מספר מדינות אחרות תמיד עשו להחזיר אותנו אחורה, לאווירת הקטביות והעימות, אשר פגעה בעבודה וועדת זכויות האדם, דוגמה לכך הישנות הקמת מיכנזם ללא הסכמת המדינות המעוניינות בדבר, כולל בכך וועדת החקירה הבינ”ל העוסקת בסוריה, שהוקמה ללא התיעצות עימה, ועל פי החלטות פוליטיות בלתי מוסכמות שהועברו במועצה.

אלא הבהיר כי עבודת הוועדה לאורך כ- 10 שנים הדגישה את נכונות עמדת סוריה לגבי וועדה זו וועדות אחרות, אשר בצעו טעויות מקצועיות קשות, ונכשלו בהיענות למינמום שבסטנדרטים האוביקטיביים.

השגריר אלא ציין כי סוריה הדגישה את התחייבותה ביחסי שיתוף הפעולה והשותפות עם לישכת הנציב העליון לזכויות האדם, על פי מנדטו שנקבע בהחלטה 41/48, ובעיקר בקשר לסיפוק מידע ישיר ואוביקטיבי בקשר למצב המדיני הכלכלי והחברתי במדינות החברות, כולל בכך סוריה, משום שזאת היא מטרה ואינה כלי להתערבות בעינייני הפנים של המדינות.