סוריה מגנה בתוקף פשעי הכיבוש הישראלי נגד העם הפלסטיני

דמשק – סאנא

בהודעה שפרסם משרד החוץ והמהגרים היום נאמר כי ממשלת סוריה מגנה בתוקף את מעשי כוחות הכיבוש הישראלי, שכוללים בין השאר, מעשי ההריסה וההשמדה, הנפשעים לקנייניו של העם הפלסטיני ברחבי השטחים הפלסטינים הכבושים, כולל בכך הריסת ביתה של משפחת סאלחייה שבשכונת אלשייח’ ג’ראח בעיר אלקודס הכבושה, ועצירת בני המשפחה.

בהודעה נמסר עוד כי מעשי שלטונות הכיבוש, בין הייתר פעולות הריסת הבתים, המעצר השרירותיות לתושבים הפלסטינים, והשתלטות על אדמותיהם – מהווים פשע שמנוגד לחוק הבינלאומי, לזכויות האדם, לחוק הבנלאומי האנושי ולהחלטות מועצת הביטחון והעצרת הכלכלית של האו”ם.

משרד החוץ חזר על קריאת סוריה לקהילה הבינלאומית לשאת באחריותה כלפי העם הפלסטיני, לשמור אותו, לבצע החלטות הלגיטימיות הבינלאומית הקשורות בשאלה הפלסטינית, ולהפסיק הפשעים הישראליים לאלתר.