התעשייה ואיגוד האיכות: הסכמים לפיתוח תוכנית משותפת וקורסים ייעודיים

דמשק-סאנא

שר התעשייה זיאד אל-סבאע’ דן עם ראש וחברי האגודה המדעית הסורית לאיכות בדרכים לפתח תוכנית משותפת להפצת תפיסות האיכות ולקיים קורסים ייעודיים לכך באתרי הייצור בתיאום עם התאחדות לשכות התעשייה וערי התעשייה בכל המחוזות.