הכיבוש מאלץ משפחה פלסטינית להרוס ביתה בוודי אלגוז באלקודס

אלקודס – סאנא

שלטונות הכיבוש הישראלי אלצו היום משפחה פלסטינית להרוס ביתה בשכונת וואדי אלגוז בעיר אלקודס הכבושה.

סוכנות ו’פא הפלסטינית דיווחה כי שלטונות הכיבוש אלצו את הפלסטיני פיסל אלגעברי להרוס את ביתו בעצמו, שבשכונת ו’אדי אלגוז, לאחר שאימו עליו כי דחפורי הכיבוש יעשו את זה בתמורה לתשלום סכום כספי גבוה במקרה שלא יעשה את ההריסה בידיו.