תנועת פתח הסלמת פעולות הריסת הבתים בעיר אלקודס הכבושה הוא פשע מלחמה

אלקודס – סאנא

תנועת פתח הפלסטינית הדגישה כי הסלמת פעולות הריסת בתיהם של הפלסטינים בגדה המערבית ובעיקר בעיר אלקודס הכבושה ,הוא פשע מלחמה ופשע נגד האנשות , ועל הקהילה הבינ”ל להתערב כדי להפסיק פשעים אלה .

בהודעה שפרסמה התנועה היום נמסר כי פשע הריסת בית משפחת סאלחיה שבשכונת אלשיח’ גראח בעיר אלקודס ,ועצירת בני המשפחה והמזדהים עמה ,מהווה הקדמה להריסת כל השכונה ,במסגרת נסיונות כתור העיר המקודשת בתוך רצועה התנחלותית כדי להביא לבדודה  ולאלץ תושביה לעזוב אותה בכדי ליצור מציאות חדשה ולשנות זהותה ודברי ימיה.