שיחות סוריות-איראניות על שיתוף הפעולה בדיור והעברת מומחיות טכנולוגית בנייה

דמשק – סאנא

שר העבודה הציבורית והשיכון המהנדס סוהיל עבד אל לטיף, ושר הכבישים ובניית הערים האיראני רוסתם קאסמי והמשלחת הנלווית אליו דנו היום במכניזם שיתוף הפעולה הבילטראלי ובדרכי השגת שותפויות בתחום העבודות הציבוריות, הדיור ופרויקטי השקעה משותפים.

מצידו השר קאסמי הדגיש את  הנכונות הלאה לשתף פעולה ולהעביר מומחיות לצד הסורי, במיוחד מחברות המגזר הפרטי וחברות הבנייה הגדולות של איראן לתרום בתחום השיקום, והצביע על הצלחת הניסיון של ארצו בתחום הדיור החברתי.