מועצת עסקים אוסטרלית-סורית חדשה

סידני – סאנא

אנשי עסקים אוסטרלים ממוצא סורי הצהירו על הרכבת מועצת עסקים אוסטרלית-סורית חדשה בראשותו של ד”ר עלי ג’וריה, במטרה למצוא רקע פורה לכל פעילות כלכלית סורית באוסטרליה.

ד”ר ג’וריה הדגיש כי המועצה טורחת לפתח את שיתוף הפעולה עם המולדת הסורית בתחומים הכלכליים, בתקווה שתורכב מועצה דומה בסוריה בשביל שיתוף הפעולה בין שתי המועצות, ובכן להביא לידי שותפות בילטראלית ולתרום חלק בחידוש בניית סוריה.