פתיחת נמלי הים מחדש לדייג ולניווט לאחר הסתיימות השפעת האפיק