הכיבוש האמריקני מעביר כמיות חדשות של הנפט הסורי הנגזל לעבר האדמות העיראקיות