שיחות סוריות-רוסיות במשרד הכלכלנה

דמשק – סאנא

שר הכלכלה וסחר החוץ ד”ר מוחמד סאמר אל-ח’ליל קיבל היום במעון המשרד, את פניה של משלחת רוסית בראשותו של מנהל מכון חקר הכלכלה העולמית והמדיניות הבינ”ל ברוסיה, ד”ר פיודור לייטלאבוסקי ודן עימם באתגרים הניצבים בדרך הכלכלה הסורית כתוצאה למלחמה הפושענית ולהליכים השרירותיים שהוטלו על המדינה הסורית, בנוסף לקידום מערכת הקשרים בין סוריה לרוסיה בתחום סחר החליפין.

גם כן קלעו שיחות הפגישה לאפשרות ההסתמכות על המומחיות הרוסית בתחום הפרוייקטים המזעריים והבינוניים.