מבזקים

ארגון חוזה הבטחון הקולקטיבי הביע את התנגדותו להשתמשות בבמת ארגון אסור נשק כימי נגד סוריה

מוסקבה – סאנא

המדינות החבורות בארגון חוזה הבטחון הקולקטיבי הביעו את התנגדותן לפוליטיזציה הפעילות של ארגון אסור נשק כימי ולהשתמשות בו כבמה להפצת טענות להשתמשות סוריה בנשק זה.

בהודעה משותפת שפרסמו המדינות החברות בארגון נאמר כי פעילות הצוותים המיוחדים של ארגון אסור נשק כימי בסוריה, שהורכבו  בהסכמת ממשלתה ,צריכה לעלות בקנה אחד עם רוח תוכן הסכם אסור פתוח ,יצור ,אחסנה והשתמשות בנשק כימי ,והדגישה כי החריגה מהדרישות בלתי מקובלת כלל וכלל.