חידוש העבודה בתחנתמכולות לטקיה בעקבות הסרת נזקי התוקפנות הישראלית