דיונים של שיתוף פעולה חקלאי וחילוף מסחרי בין סוריה לאבחזיה

דמשק – סאנא

שר החקלאות האגרונום מוחמד חסאן קטנא דן היום עם השגריר של אבחזיה בדמשק  חוטאבא בגראט רשוביץ’, בדרכי פיתוח הקשרים בין שתי המדינות מבחינת חילופי הסחר וייצוא המוצרים החקלאיים.

השר קטנא ציין לצורך גיבוש תוכנית של שיתוף פעולה מדעי וטכני והדגיש שהמדינה הסורית שוקדת לפתוח בכל ההליכים הדו-צדדיים הדרושים כדי להקל את  חילופי המוצרים.

השגריר רשוביץ’ הביע את מוכנות ארצו להקים קו תחבורה ימי המיועד להקל את הגעת המוצרים הסוריים למדינות השכנות, ודרש רשימה בשמות המוצרים החקלאיים שסוריה מוכנה לייצא.

שני הצדדים דנו גם כן באפשרות הקמת מפעל של מחזור העץ וייבוש הפרות בנוסף לתנאי העברת הסחורות.