דונים בדרכים להמשך תהליך הייצור והפחתת העלויות

דמשק-סאנא

שר התעשייה זיאד סבאע’ דן עם יו”ר וחברי מועצת המנהלים של התאחדות לשכות התעשייה הסוריות במנגנוני ההיהנות מהוראות חוק מס’ 30 משנת 2021 בדבר הפטור על יבוא תשומות תעשייה מקומיות במכס של אחוז אחד ממכסים, מיסים ודמימים אחרים, ובדרכים לספק דרישות עבודה תעשייתיות להמשך תהליך הייצור למתקני המגזר הפרטי.

הדיונים התמקדו בדרכים לנצל את החוק להוזלת עלויות ייצור הסחורות והמוצרים, באופן שישפיע לטובה על השווקים המקומיים ויציבות המחירים בהם.