שיחות איראניות-סוריות לשיתוף פעולה בקידום הלימודים הווירטואליים

דמשק – סאנא

שר החינוך דארם טבאע דן היום עם חברות אירניות המתמחות ביצור מעבדות ווירטואליות בדרכים לשיתוף פעולה לטובת תהליך לימוד התלמידים בתחום המקצועי, וקידום הלימודים הווירטואליים לפי טכנקות ומעבדות חדשות.

חבר מועצת הנהלת ממסד ברכה האיראני האדי ג’ו’הרי הבהיר כי כמה חברות אירניות מתמחות ביצור מעבדות ללימודים רגילים וורטואליים בתחום המכניקה, בנייה וכימיה, ללימוד התלמידים מרחוק באמצעות האינטרנט.