מבזקים

שחרור קבוצה חדשה של עצורים בעיר דרעא

דרעא – סאנא

הגופים הנוגעים בדבר בעיר דרעא שחררו היום 21 עצורים שידיהם אינן מגואלות בדמיהם של הסורים, וזאת במסגרת תהליך ההסדרה לפי ההסכם שהעלתה המדינה.

יו”ר הוועדה הביטחונית במחוז דרעא בירך את משפחותיהם של המשוחררים אשר חזרו לחברתם כאנשים טובים שנוטלים חלק בשמירת המולדת ובניית העתיד.