סוריה משתתפת בכנס השנתי של ראשות החשבונאות והביקורת למוסדות הפיננסים האסלמיים בבחריין