הפטרירך יאזגי בשגרירות סוריה באיחוד האמיריות:העולם הערבי צריך להיות מאוחד לטובת הבן אדם הערבי

אבו דבי – סאנא

פטרירך אנטאקיה ושאר המזרח לרום ארתודוקס יוחנה העשירי יאזגי הדגיש כי על העולם הערבי להיות מאוחד לטובת הבן האדם הערבי ,ולשמור על קיומו ותרבותו.

הפטרירך יאזגי ציין במהלך בוקרו בשגרירות סוריה באבו דבי באיחוד האמיריות בלוויתו של הבישוף גריגריוס ח’ורי את החזקת מעמדו של העם הסורי ודבקתו במולדתו למרות הקשיים והאתגרים ,ושם דגש על כך כי מסרה של הפטרירכיה ברור הוא מסר של אהבה ודבקות באדמה ושל חיים ביחד עם כל בני המולדת.