צבא שחרור פלסטינה: פלסטינה נחלת בניה

דמשק – סאנא

המטה הכללי של צבא שחרור פלסטינה חזר היום והדגיש את דביקות העם הפלסטיני באדמתו ובזכויותיו, ובכן אין לאף אחד הזכות להתנהג כרצונו עם אפילו גרגיר אחד של עפר פלסטינה שהיא נחלת בעליה.

המטכ”ל הפלסטיני אמר בהודעה משלו לרגל  יום השנה  ה-74 של קבלת החלטת חילוק פלסטינה ע”י העצרת הכללית של האו”ם בשנת 1947, כי כל ההחלטות שנתקבלו תחת הלחצים לא יוכלו להעניק לגיטימיות לכובשים, ובכן הרצון הכן של העם הפלסטיני הוא אשר יגשים את הניצחון, יגרש את הכובשים ויחזיר את הזכויות לבעליהן.