שיחות סוריות-איראניות בתחום חילוף דברי המזון

דמשק – סאנא

השר של סחר הפנים ושמירת הצרכן ד”ר עמר סאלם דן היום בדמשק עם שר התעשייה, המכרים והמסחר ברפובליקה האיסלאמית האיראנית סייד רידא פאטמי אמין והמשלחת הנלווית אליו, בדרכי חיזוק הקשרים המסחריים בין שתי המדינות לטובת עמיהן.

שני הצדדים דנו בקביעת חומרי ודברי המזון שהשווקים בסוריה ובאיראן זקוקים להם.