שיחות סוריות-איראניות בתחומי הנפט והגז

דמשק סאנא

שר הנפט והמשאבים המינרליים המהנדס בסאם טועמה שוחח עם שר התעשייה, המכרות והמסחר של הרפובליקה האיראנית האסלאמית סייד רזא פאטמי אמין והמשלחת הנלווית אליו, ביחסי שיתוף הפעולה המשותף בין שני הצדדים בתחומי הנפט, הגז והמשאבים המינרליים, והצורך בשדרוג ופיתוחם בכל הרמות.

השר טועמה הבהיר כי קיימים מזכרי הבנות והסכמים רבים בין שתי המדינות בתחום עבודתו של משרד הנפט, שנכנסו לתוקף והעבודה בעיצומה ומעקב, וציין כי הרעיונות שהועלו, יכול להיות הגרעין של שיתוף פעולה רחב יותר המשרת את קידום תחום תעשיית הנפט ומביא תועלת הדדית לשני הצדדים.

מצידו השר האיראני הביע את רצונה של ארצו לחזק את היחסים עם סוריה בכל התחומים, ובמיוחד בתחומי הנפט, הגז והמשאבים המינרליים, באופן המשרת אינטרסים משותפים, והדגיש כי הרפובליקה האיראנית האסלאמית לא תחסוך מאמץ במעבר, קדימה עם כל מה שתומך בעם הסורי.