בעקבות הגעתו לדמשק .. שר התעשייה העיראקי אמר נעשה להנות מהניסיון הסורי בתחום קריות התעשייה

דמשק – סאנא

שר התעשייה העיראקי מנהל עזיז ח’באז הדגיש את חשיבות חילופי מומחיות בין סוריה לעיראק, ולהנות מהנסיון הסורי המפותח בתחום הקריות ואזורי התעשייה, וקדום המסחר עמה.

השר העיראקי הבהיר בהצהרה עיתונאית בהגיעו היום לדמשק בראש משלחת של אנשי עסקים ותעשיינים עיראקיים כדי להשתתף בכינוס הרביעי של ההתאחדות הערבית לערי תעשייה, שיושק מחורתיים בדמשק, כי השתתפות עיראק בכינוס זה היא כמען הליך של אינטגרציה בין הערים ואזורי התעשייה הערביים, וכי הכינוס קיבל חשיבות רבה בעקבות חזרתה של סוריה לחק הערבי.