הכיבוש הטורקי ושכירי החרב שלו הפגיזו כפרים בריף אלרקה