השגריר ח’דור: סוריה מילאה אחר כל התחייבויותיה כלפי סוכנות האנרגיה האטומית

ווינה – סאנא

נציג סוריה הקבוע בלשכת האו”ם ושאר הארגונים הבינ”ל שבווינה, השגריר חסן ח’דור הדגיש כי סוריה מילאה אחר כל התחייבויותיה החוקיות כלפי הסוכנות הבינ”ל של האנרגיה האטומית והסכם אי ההפצה חרף כל התנאים הגרועים שחוותה.

הוא בירך על המשך הדיונים הרציניים בין איראן לסוכנות בהתאם להליכים המוסכמים ובמטרה להקל את הביצוע המלא של תוכן ההסכם, אבל פרישת ארה”ב החד-צדדית מההסכם המדובר הזה בלי כל נימוק לגיטימי, היתה מעין הפרה בוטה להחלטת מועה”ב 2231.

מצד אחר הדגיש השגריר ח’דור כי הישות הישראלית גם פרשה מהסכם אי ההפצה חרף הארסנל הגרעיני שלה, מסכנת את המצב באזור למרות שישנן יוזמות אשר קראו ליצור במזרח התיכון אזור נאקי מכל כלי נשק גרעיניים שהם.