משרד החוץ הפלסטיני קרא להבטיח את זכותם של הפלסטינים בלימוד ובחינוך

אלקודס – סאנא

משרד החוץ הפלסטיני קרא לקהילה הבינ”ל ובעיקר לארגון האו”ם לחינוך , למדע ולתרבות / האונסקו/ להבטיח את זכותם של התלמידים הפלסטינים בלימוד ובחינוך להבטיח הגנה לממסדי החינוך.

המשרד גינה בהודעה משלו היום שצוטט על ידי סוכנות ו’פא את תקיפתם של כוחות הכיבוש הישראלי בתלמידים כאשר מנעו אותם מלהגיע לבתי ספרם, זה היום השלישי ברציפות בעיירה אל-לבן אלשרקיה דרומית לעיר שכם שבגדה המערבית.