7 אסירים פלסטינים ממשיכים בשביתת הרעב שלהם

אלקודס – סאנא

7 אסירים פלסטינים בבתי הכלא הישראלים ממשיכים בשביתת הרעב שלהם תוך חששות מהידרדרות מצבם הבריאותי.

סוכנות ו’פא ציטטה את הממונה על תיק האסירים שאמר כי מצבם הבריאותי של השובתים רעב הולך ומדרדר.