סיור סורי-לבנוני-מצרי משותף בתחנות א-ריאן וא-דבוסייה

דמשק – סאנא

משלחת סורית-לבנונית יחד עם טכנאים מצרים, פתחה בסיור משותף בשתי תחנות הגז א-ריאן וא-דבוסייה כדי לעמוד מקרוב על מוכנות קווי הגז במסגרת פרוייקט העברת הגז המצרי ללבנון דרך קוו הגז הערבי.

המשלחת עמדה מקרוב על מצב הקוו ופתחה בכל הליכי המדידה וניתוח מדגמי הגז, ולבסוף התוצאות היו מצויינות.