המועצה הלאומית הפלסטינית: הקהילה הבינ”ל נדרשת לספק מגננה לעם הפלסטיני

אל-קודס הכבושה – סאנא

בהודעה משלה מסרה המועצה הלאומית הפלסטינית – לפי סוכנות ו’פא – כי כוחות הכיבוש הישראלי ממשיכים להרחיב את צעדי ההתנחלות והריסת בתי הפלסטינים במטרה להגרם בעל כורחם ובמיוחד בעיר אל-קודס הכובשה ובכן לטרפד כל סיכוי המיועד להקים את המדינה הפלסטינית העצמאית עד קוו 4 ליוני 1967 ושבירתה אל-קודס.