סוריה דורשת להפסיק את ההפרות הישראליות בגולן הסורי הכבוש

ניו יורק – סאנא

נציג סוריה הקבוע באו”ם בסאם סבאע’ אמר היום בהודעתו בפני מועה”ב הבינ”ל במהלך ישיבה בדבר המצב במזה”ת, כי סוריה דבוקה בזכותה הניצחית לקבל בחזרה את מלוא הגולן הכבוש, ובכן כל ההליכים הישראליים המיועדים לשנות את טבעו הדמוגרפי בטלים ומבוטלים וחסרי כל בסיס חוקי.

סבאע’ ציין כי סוריה מגנה בחריפות את כל ההליכים והפשעים הישראליים אשר האחרון בהם פשע ההתנקשות בחייו של הגיבור הסורי מדחת א-סאלח, אותו פשע המהווה הפרה בוטה להסכם הפרדת הכוחות והחלטות או”ם הרלוונטיות, גם סוריה מגנה את הצהרותיו של ראש ממשלת הישות הישראלית להעלות את מספר המתנחלים בגולן מ-40000 ל-100000.

הוא דרש ממועה”ב לשאת באחריות וללחוץ על הכיבוש הישראלי למען שיפסיק את הפרותיו בקרב בני העם הסורי שבגולן הכבוש, ובכן אין מקובל שאו”ם והקהילה הבינ”ל יישבו בחיבוק ידיים ולא יאלצו את ישראל שתבצע את החלטות מועה”ב הקשורות לגולן הסורי הכבוש.

מצד אחר הדגיש סבאע’ שהשאלה הפלסטינית היא השאלה הפאן-ערבית המרכזית של סוריה אשר מעולם לא חסכה כל מאמץ כדי לעמוד לימין העם הפלסטיני עד שיקבל בחזרה את כל שטחיו הכבושים וזכויותיו הלגיטימיות ובראשן הקמת מדינתו העצמאית שבירתה אל-קודס.