הסדרת מצבם של החמושים המבוקשים והמשתמטים מבני העיירה נאחתה והכפרים מליחה אלר’ביה ומליחה אלשרקיה בפרבר דרעה

דרעה-סאנא

במסגרת ההסכם שהעלתה המדינה סודר הום מצבם של החמושים , המבוקשים והמשתמטים מהשירות הצבאי בעירה נאחתה ובכפרים מליחה אלר’רביה ומליחה אלשרקיה בפרבר דרעה הצפוני מזרחי .

כתב סאנא מסר כי החמושים ,המבוקשים והמשתמטים משירות הצבא והכפרים מליחה אלר’רביה ומליחה אלשרקיהה זרמו היום למרכז עיריית נחתה כדי לסדר את מצבם ולהסגיר נשקם לצבא הערבי הסורי.

אנשי הצבור בכפרים הביעו את שביעות רצונם לממוש ההסדרה שיביא להחזרת הביטחון והיציבות לאיזור.