סידור מצבם של חמושים ומבוקשים בכפרים חדשים בריף דרעא

דרעא – סאנא

כתב סאנא מסר כי פעולות סידור מצבם של חמושים, מבוקשים ועריקים מהשרות הצבאי החלו בכפרי אל-ע’אריה א-שרקיה, אל-ע’אריה אל-ע’רביה וח’רבת ע’זאלה שבריף דרעא הצפוני והצפון מזרחי לפי ההסכם שהציעה המדינה.