שיחות סוריות-רוסיות בתחום שיתוף הפעולה באנרגיה

מוסקבה – סאנא

שר הנפט והמשאבים המהנדס בסאם טעמה דן עם שר האנרגיה הרוסי ניקולי שולינגוב באופקי שיתוף הפעולה בין שתי הארצות בתחום האנרגיה.

שני הצדדים הדגישו בפגישתם שהתקימה היום בשולי הסמפוזיון הבינ”ל לשבוע האנרגיה הרוסי במוסקבה את חשיבות שיתוף הפעולה בין שתי הארצות וחלופי ממחויות בכל תחומי האנרגיה תוך התמקדות בשמוש במשאבי האנרגיה המתחדשת בשלב הבא .