עצרת הזדהות בחברון עם השבויים הפלסטינים

אל-קודס הכבושה – סאנא

סוכנות הידיעות הפלסטינית ו’פא מסרה כי עשרות תושבים פלסטינים פתחו היום בעיר חברון שבגדה המערבית, בעצרת הזדהות עם השבויים הפלסטינים שבתוך מעצרי הכיבוש הישראלי ובמיוחד החולים ושובתי הרעב שבקרבם.

הסוכנות מסרה כי מאורע זה אורגן על ידי מנגנון ענייני השבויים והמשוחררים ומועדון האסיר הפלסטיני בעיירה דורה שבדרום חברון, וזה כאות גינוי לפשעים שהישות הישראלית מבצעת בקרב השבויים שיש לשחרר אותם לאלתר בצל התנאים הקשים שהם חווים.