יחידות הצבא מציבות נקודות צבאיות נוספות בפאתי כפר מערייה