עשרות חמושים מכפרי אגן הירמוך בריף דרעא מצטרפים לפעולת ישוב מצבם

דרעא – סאנא

כתב סאנא בדרעא דיווח כי עשרות חמושים, מבוקשים ונמלטים  מהשרות הצבאי מכפרי אגן הירמוך הצטרפו לפעולת ישוב מצבם ומסירת כלי הנשק לידי הצבא הערבי הסורי במרכז ההסדרה שנפתח אתמול בכפר אלשג’רה בריף המחוז על ידי הגופים המעוניינים בדבר.