השגריר ח’דור: חברים בסוכנות הבינ”ל לאנרגיה אטומית מנצלים את סעיף מימוש הסכם הערביות בסוריה לטובת אג’נדותיהם הפוליטיות

ווינה – סאנא

נציג סוריה הקבוע ליד לישכת האו”ם והארגונים הבינ”ל האחרים בווינה השגריר חסן ח’דור הדגיש כי הסעיף בקשר למימוש הסכם הערביות בסוריה מהווה אחד הפנים השליליים לניצול סוכנות זו על ידי כמה מדינות לטובת אג’נדותיהן הפוליטיות.

השגריר ח’דור אמר בהודעתו במהלך פעילות המושב ה-65 של הוועידה הכללית של הסוכנות הבינ”ל לאנרגיה אוטומית: “התוקפנות שבצעה ישות הכיבוש הישראלית נגד ריבונות שטחי סוריה בשנת 2007 נעשה השתמשות בה כפלטפורמה להתקפת סוריה, שהיתה קורבן לתוקפנות, במטרה לעוות תמונתה ולהפעיל לחצים מדיניים עליה ולכתר אותה”.

השגריר ח’דור הדגיש כי האישור הישראלי באחריות על התוקפנות נגד סוריה מחייב את הסוכנות לשלוח בצורה מיידית משלחת בדיקה משלה לישות הישראלית, ובו בזמן ציין ח’דור את שיתוף הפעולה מצד סוריה עם הסוכנות בשקיפות מליאה, וכי היא התנהלה בגמישות מירבית, כולל בכך הסכמתה על תוכנית עבודה כדי לפתור נושא זה, דבר שהתברר בדוחות השנתיים של הסוכנות, בקשר לבצוע הערביות, ועידות לכך התחייבות סוריה המליאה בהסכם הערביות הקולקטיבי וחוזה אי הפצת הנשק, והיענותה לכל דרישות הבדיקה התורניות בזמנים שנקבעו להן.

השגריר ח’דור הבהיר כי התנהלות ישראל התוקפנתית באזור, והשארותה עם כל יכולותיה הגרעיניות מחוץ למסגרת ההסכם, והסכם הערביות הקולקטיבי, מהווה סכנה רבה על משטר אי ההפצה ואיום על הביטחון והשלום האזוריים והבינ”ל.

ח’דור ראה כי המשך הישות הישראלית באתגורה לקהילה הבינ”ל, ונחישותה להישאר מחוץ למשטר אי הפצת הנשק נשענים על הגיבוי המוחלט של ארה”ב שמנהלת מדיניות סטנדרתים קפולים לגבי חיזוק משטר אי הפצת הנשק, ובעקר כאשר יהיה לדבר זה קשר ליכולות הגרעיניות של ישראל, דבר שמצריך התערבות בינ”ל מסיבית לנקוט בהליכים איפקטיביים ומרתיעים שיביאו להצטרפות ישראל להסכם אי הפצת נשק גרעיני.