שכירי החרב של הכיבוש הטורקי מונעים את החקלאים תחת איום הנשק מלפנות לאדמותיהם בעפרין בריף חלב

חלב – סאנא

שכירי החרב של הכיבוש הטורקי מארגוני הטרור ממשיכים בהתנהגותם הפושענית נגד התושבים האזרחים באזורים שכובשים, בעת ששכירי החרב השתלטו על אחד הבתים של תושבי כפר כפר ג’נה באזור עפרין בריף הצפוני של חלב, ומנעו מהחקלאים לפנות לשדות החקלאיים שלהם.