7 אסירים פלסטינים ממשיכים בשביתת הרעב שלהם

אלקודס – סאנא

7 אסירים פלסטינים בבתי הכלא הישראליים ממשיכים בשביתת הרעב שלהם כאות מחאה על פשעי הכיבוש הישראלי נגד האסירים הפלסטינים בבתי הכלא הישרליים תוך הידרדרות המצב הבריאותי לאסירים.