26 אזרחים נפצעו בהתקפות על שכונות בדמשק ובפרבריה-וידיו