שיקום אמפיתאטרון המחלות הפנימיות של בית החולים אל-מואסאת בסכום העולה על 75 מיליון לירות סוריות