7 מדינות דחו את הענקת נציבות האיחוד האפריקאי מעמד משקיף לישות הכיבוש הישראלי  

אדיס אבאבא – סאנא

נציגי 7 מדינות הקבועים ליד האיחוד האפריקאי באדיס אבאבא הביעו את התנגדותם להענקת מעמד משקיף לישות הישראלית על ידי נציבות האיחוד.

בתזכיר שבעל פה ששלחו שגריריות אלג’יריה, מצרים, ג’זר אלקמר, תוניסיה, ג’יבותי, מוריטניה ולוב ליו”ר האיחוד האפריקאי מוסה פקי הביעו את התנגדותן לצעד שבו נקט יו”ר האיחוד בקשר לשאלה מדינית רגישה זו, וציינו כי החלטות האיחוד האפריקאי ברורות, והן הביעו זה זמן ארוך את עמדתו הקבועה של האיחוד התומך בשאלה הפלסטינית והמתנגד למעשי ישראל על כל צורותיהם נגד זכיותיו של העם הפלסטיני המנוגדים לאינטרסו העליון, ערכיו והחלטותיו של האיחוד.