לוחמי הצבא בשטחי הגולן: החג המלא יהיה כשנשחרר כל גרגיר משטחי סוריה