עצרת שבטית בפרבר אל-קאמשלי לרגל ציון יום הצבא .. כללה הכבדה למשפחות החללים